SPRAWDZONY PARTNER W INTERESACH

R O K    1 9 9 4    P O L S K A

Serwis

 

Firma Chemland dysponuje własnym serwisem w zakresie napraw sprzętu laboratoryjnego:
* 1 Szuszarki, cieplarki.
* 2 Destylarki, redestylarki.
* 3 Młynki, wirówki, homogenizatory.
* 4 Stacje uzdatniania wody.
* 5 Szafy klimatyczne, inkubatory.
* 6 Bioreaktory do hodowli komórkowych i tkankowych - konfiguracja, naprawy - min. New Brunswick Scientifick.
* 7 Sterylizatory - autoklawy elektryczno parowe w zakresie napraw bieżących, przeglądy UDT - rejestracyjne, eksploatacyjne.
* 8 Komory laminarne - kwalifikacje filtrów hepa, wymiany filtrów hepa, dekontaminacja i utylizacja zużytych filtrów hepa.
* 9 Pozostały sprzęt będący w użytkowaniu klienta.

Informacje na temat serwisu sprzętu laboratoryjnego.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Chemland" , dysponuje własnym serwisem sprzętu laboratoryjnego, zarówno gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.
Zasady przyjmowania uszkodzonego towaru w ramach serwisu gwarancyjnego.
1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia serwisu o awarii drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem.
( dane kontaktowe podane są na stronie KONTAKT Z NAMI )
2. Dostarczenie sprzętu następuje po akceptacji serwisu ! ( U W A G A !!! sprzęt dostarczony bez wiedzy i zgody serwisu nie będzie przyjmowany ) .
Klient zobowiązany jest do dostarczenia karty gwarancyjnej oraz oryginału bądź kopi dowodu zakupu ( paragon lub faktura ).
W przypadku dostarczenia sprzętu bez jednego lub dwóch w/w dokumentów , serwis drogą elektroniczną , telefoniczną lub faksem,
powiadamia klienta o danym braku. Klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ustalonym terminie.
W przypadku braku reakcji ze strony kupującego sprzęt zostaje odesłany na adres kupującego. W takim przypadku klient zostaje obciążony
dodatkowo kosztami transportu. 3. Klient zobowiązany jest dostarczyć sprzęt do siedziby serwisu na koszt własny.
W przypadku uznania reklamacji przez serwis oraz dopełnienia wymaganych formalności przez klienta.
Łączny koszt naprawy wadliwej rzeczy oraz koszty transportu do klienta pokrywa firma Chemland.
4. U W A G A !!! - W przypadku stwierdzenia iż reklamowany przedmiot działa poprawnie .
Zostaje on odesłany do kupującego , zaś sam kupujący zostaje obciążony kosztami transportu oraz testowania reklamowanego przedmiotu.
Zasady przyjmowania uszkodzonego towaru w ramach serwisu po okresie gwarancji. Firma "Chemland" prowadzi naprawy po-gwarancyjne
sprzedawanych przez nią produktów , w celu takiej naprawy należy :
1. -Skontaktować się z serwisem firmy ( dane kontaktowe dostępne są na stronie KONTAKT Z NAMI )
2. -Serwis po stwierdzeniu możliwości naprawy oraz jej wyceny powiadamia o najbliższym możliwym terminie przyjęcia sprzętu do serwisu.
3. - Po naprawie sprzętu następuje jego wytestowanie , następnie zapakowanie oraz dostarczenie do klienta.
4. - Wszystkie koszty związane z transportem , częściami oraz kosztami robocizny ponosi tutaj klient. Klient powinien starannie zapakować towar przed dostarczeniem go do serwisu. W przypadku niestarannego zapakowania towaru, a uszkodzenia go podczas transportu ewentualne reklamację pozostaną odrzucone.
  • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
  • "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak
  • ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
  • tel: (+48)091 573-3640
  • fax: (+48) 091 573-3641
  • e-mail: biuro@chemland.pl